akvarellen 1-2014

Ledaren

av Håkan Bull, redaktör


Kära akvarellvänner!
Med framtidstro och litet pirr i magen skriver jag min förstaledare som akvarellens redaktör. Först av allt ett stort tack till min företrädare Jacqueline Stare för all tid hon lagt ner på att sätta mig in i akvarellredaktörens vardag. Jag vill också tacka för den fantastiska insats hon gjort för NAS som akvarellens redaktör. Hennes arbete med att sprida kunskap om akvarellmåleriet som en levande konstart genom att spåra upp och skildra konstnärskap från hela Norden är beundransvärt och har bidragit till att ständigt öka antalet akvarellintresserade. Därför är det glädjande att Jacqueline vill förbli en av våra skribenter, till fromma för tidningen och hennes trogna läsare.
I akvarellen kommer vi fortsätta att visa akvarellteknikens bredd med en vilja att vidga konstartens gränser utan att glömma akvarellmåleriets "fuktigt klappande hjärta". Vi vill också berätta om de allt fler yngre konstnärskap som söker sig till akvarellmåleriet, i detta nummer representerat av Linda Granfors från Finland. En varsam förnyelse av tidningens utseende fortsätter i samråd med vår formgivare Inês Jakobsson, och en annan nyhet är Ulf Frödins "konstkul" i ord och bild. Ulf skall, som en av Sveriges ledande satirtecknare, hjälpa oss att komma ihåg att konst kan vara humoristisk vilket är något att ta på största allvar.
Jag hälsar också den nya redaktionskommittén välkommen! Konstvetarna Petra Gröminger och Håkan Nilsson presenteras på sidan 32. Och glöm inte NAS årsmöte den 22 mars 2014, inbjudan fanns i akvarellen 3:13 och på sidan 32 i detta nummer.
Till sist en inbjudan till NAS medlemmar att delta i årets jurybedömda internetutställning. Digitala foton på akvareller visas på www.nordicwatercolour.org under hösten 2014. Deltagarna skickar in bilderna som bilagor i ett e postbrev och betalar en avgift till NAS konto. Detaljerad information i akvarellen 2:14.