akvarellen 2-2006

Ledaren

av Jacqueline Stare, redaktör

TIDEN BARA RUSAR IVÄG!

Nu närmar sig sommaren och ni som då besöker Nordiska Akvarellmuseet får där möta en fantastisk och spännande österrikisk konstnär, nämligen Oscar Kokoschka. (NAS medlemmar går in för halv avgift). Ny suppleant i museets styrelse för NAS räkning är Peter V. Nielsen, som alla akvarellens läsare känner väl till. Vi har nu flera fasta annonsörer än tidigare och gamla och nya annonsnamn finns i varje nummer. Därför kan vi nu utöka tidningen med fyra sidor! Annonserna uppmärksammas av många och vi skulle givetvis gärna se annonsörer från alla de nordiska länderna. Vi tror att även de skulle få stor respons.

I Helsingfors har Akvarellkonstföreningen i Finland just haft en uppmärksammad utställning på temat "Mitt Helsingfors". I anslutning till utställningen ordnades en seminariedag då bl.a. vår nye vice ordförande, Kjell Ekström, talade om sitt eget måleri och forskaren Anita Midbjer presenterade Arne Isacsson (se sid.28).

Till vårt årsmöte i Oslo kände vi oss mycket väl mottagna (se sid.34) där Kjersti Eliassen hade förberett en intensiv och givande dag åt oss. Till ny ordförande i NAS valdes Raija Wallenius, invald i styrelsen vid vårt förra årsmöte i Helsingfors 2005.

Nästa årsmöte blir i Ronneby i samband med Nordisk Akvarell 2007 lördagen den 28 januari. Gå gärna tillbaka till förra numret av akvarellen och läs om inbjudan till vår Salong (eller gå in på vår hemsida) så ni inte missar att beställa anmälningsblankett och skicka era bilder på CD. Ansökan ska vara i Ronneby senast den 7 augusti!

OBS! Alla som har betalat medlemsavgift för 2006 får ett grönt medlemskort med detta nummer av akvarellen! Till sist önskar jag er alla en riktigt skön sommar med tid att måla, njuta och många fina