akvarellen 4-2006

Ledaren

av Jacqueline Stare, redaktör

Kära NAS - medlemmar!

Det har varit ett väldigt bra och roligt akvarellen-år. Tack för så många positiva reaktioner! Ni som annonserar ska veta att era annonser är uppskattade av medlemmarna. Tack alla som låtit sig intervjuas och alla som på olika sätt bidragit till tidningen.
Ronneby-dagarna närmar sig: årsmötet den 26 januari och vernissage på Nordisk Akvarell 2007 den 27:e. Se information på sid. 28. Ni kan anmäla er antingen via bifogade blankett eller på vår hemsida! akvarellen 1/07 blir någonting alldeles speciellt. Alla medlemmar får utställningskatalogen Nordisk Akvarell 2007 inför vernissagen. Det är första gången alla medlemmar får utställningskatalogen som medlemsförmån. Sedan kommer ett informationsblad i "vanlig tid" i februari med annonser och medlemsinformation. På så sätt ruckas inte rutinerna för alla er som vill annonsera inför våren (se sid 31).
Vi riktar ett mycket varmt tack till NORDISK KULTURFOND. Från fonden har Ronneby konstförening fått bidrag för tryckning och distribution av utställningskatalogen Nordisk Akvarell 2007, vilket indirekt kommer också NAS till godo. Vi kan därför dela ut den till alla våra medlemmar. Fonden har dessutom beviljat NAS ett bidrag på 75 000 DKK till seminarieserien Nordisk akvarell – dess historia och uttrycksmedel. Seminarierna äger rum i Ronneby, 27 januari, Luleå, 31 mars och Sollentuna, 9 juni, i samband med utställningsturnén.
Vi som arbetar i styrelsen och med tidningen är inte bara mycket glada över det ekonomiska bidraget utan också över det erkännande av Nordiska Akvarellsällskapet och våra insatser för akvarellkonsten, som bidraget från Nordisk Kulturfond innebär! NAS får ju inga kontinuerliga bidrag eller anslag för sin verksamhet i övrigt.
I detta nummer av akvarellen ligger information om medlemsavgiften för 2007 och PG- inbetalningskort för svenska medlemmar. Vi ber er att ni betalar in avgiften senast 4 ja-nuari! Medlemskorten skickas ut som vanligt med nr 2.
Till sist önskar vi er alla en riktigt God Jul, ett Gott Nytt År och att vi ses i Ronneby!