akvarellen 2-2007

Ledaren

av Jacqueline Stare, redaktör

Kära medlemmar, Vi hälsar alla nya medlemmar i NAS hjärtligt välkomna! Det är med stor glädje vi kan konstatera att ni hittills i år uppgår till 240 personer! Lägg därtill de dryga 2300 av oss som redan finns!

Vår ordförande, Raija Wallenius, har av hälsoskäl tyvärr lämnat sitt uppdrag, men kvarstår i styrelsen. Därför är undertecknad adj. ordförande fram till nästa årsmöte.

Nu har utställningen haft vernissage i Luleå efter en lyckad utställningsperiod i Ronneby. De båda lokalerna är mycket olika och det innebär att utställningen har fått en helt annan karaktär i Luleå. I båda fallen har de som arbetat med den gjort jättefina hängningar (se sid. 28)! I Edsvik Konsthall i Sollentuna är det vernissage 9 juni med seminarium onsdag 13 juni kl. 18.30 på temat "Nya uttryck i akvarell- och vattenfärgskonsten i Norden". För ytterligare information se www.edsvik.com.

Vid årsmötet kom önskemål om en medlemsspalt i akvarellen. I både redaktionsgruppen och i styrelsen beslöts att inte införa en sådan spalt. Vi arbetar istället intensivt med att få fram ett mångsidigt Akvarellforum på Internet för oss medlemmar. Nu testas och finslipas det och vi räknar med att presentera det för er i höst. Där kommer alla, som vill, att komma till tals på olika sätt! Vi alla i styrelsen och i akvarellens redaktionsgrupp önskar er alla en riktigt härlig sommar! I Stockholm kan vi sedan inleda hösten med en målarsöndag på Prins Eugéns Waldemarsudde den 2 september (se s. 32)!

OBS! Vi ber dig som inte betalat din medlemsavgift göra det omgående! Med detta nummer av akvarellen följer ditt medlemskort. Skriv på ditt medlemsnummer. Det står på din adressetikett!
P.S. Bukowskis i Stockholm har i vår sålt akvarellen "Den döende dandyn" av Nils Dardel för SEK 3,25 miljoner.