akvarellen 1-2008

Ledaren

av Jacqueline Stare, redaktör

Kära NAS-medlemmar!
God fortsättning på det nya året! I det här numret finner ni all information om vårt årsmöte i Aalborg den 29 mars. Vi hoppas få se många av er där. I tidningen har ni våra gamla stadgar och ett förslag till ändringar. Bland annat föreslår vi att man normalt inte ska kunna sitta i styrelsen mer än fyra år istället för sex år. Vi har fått hjälp av en jurist, förslaget är juridiskt helt korrekt! För en stadgeändring krävs beslut vid två årsmöten. Vi hoppas att många av er ska hitta till vårt nya NASforum, www.nasforum.org. När det här skrivs har webbmastern
noterat närmare 100 registrerade medlemmar. Välkomna! Frågor rörande NASforum skickas till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Det är ni medlemmar som ser till att NASforum får liv och blir en källa till inspiration, information, diskussion och en viktig mötesplats!
För våra annonsörer i akvarellen gäller att det också läggs ut en notis gratis i NASforum fram tills nästa nummer av tidningen.
Medlemsavgiften – ni som inte betalat den ännu – gör det snarast tack! Och medlemskortet kommer med nr 2/08 i maj! Medlemmar får akvarellen, fritt tillträde till NASforums olika aktiviteter och inträde för halv avgift på Nordiska Akvarellmuseet. Vissa butiker med konstnärsmaterial ger också rabatt, men vi har inga uppgifter om vilka. Ni får fråga er fram!
Dessutom kan ni delta i Fria Akademier – vi räknar med att hålla en i Løten i höst – och möjlighet att anmäla er till de jurybedömda utställningarna vart tredje år. Nordisk Akvarell 2007 sågs av cirka 40.000 besökare i Ronneby, Luleå och Sollentuna! Nu hoppas vi på Island år 2010 och det är redan bestämt att 2013-utställningen kommer att vara i Løten. Information i akvarellen, NASforum och på hemsidorna. På hemsidorna finns fr o m 2/07 en engelsk summary av varje nummer av tidningen. Vi ses i Aalborg!
Välkomna!