akvarellen 4-2008

Ledaren

av Jacqueline Stare

Kära NAS – medlemmar!

Tiden rusar iväg. Inte bara ett händelserikt år har gått snabbt utan även nitton år för NAS. Nästa år firar vi tjugoårsjubileum. Därför förlägger vi årsmötet till Nordiska Akvarellmuseet på Tjörn. Museet bjuder oss på både en visning och lokalen där vi ska hålla vårt möte, vilket vi tar emot med glädje! En första information hittar ni på sid. 34 i akvarellen. Vi hoppas innerligt att få se många medlemmar i Skärhamn, lördagen den 28 mars!

Under året har NASforum startats i Norge med Robert Khoury, som oförtröttlig webb-redaktör. Alla medlemmar har där ett forum för dialog, galleri och snabb information. Ta vara på de många möjligheter NASforum ger. Information av olika slag rörande NAS hittar ni dessutom här på vår hemsida.

TACK alla som har bidragit till akvarellen under det gångna året! Vi är många som arbetar med att göra tidningen så bra som vi någonsin kan, skribenter och konstnärer som låter sig intervjuas, annonsörer, Anette von Koch och Peter V. Nielsen i redaktionsgruppen, Helene Norlin som gör så mycket mer än layouten för oss och Hallvigs Tryckeri AB samt till sist Gunilla Nemec som korrekturläser och dessutom gör de engelska sammanfattningarna för hemsidan. Det är roligt att vi nu regelbundet får artiklar från Island genom JBK Ransu!

TACK alla ni läsare, som ger oss respons på olika sätt, vi värdesätter verkligen att höra av er! Av våra annonsörer hör jag att en annons i akvarellen ger ett bra gensvar. Varje annons i tidningen får dessutom en kort notis på NASforum.

Till sist önskar jag, från oss alla, som arbetar med akvarellen, till er alla, en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Vi ses i Skärhamn på Nordiska Akvarellmuseet!